A A A

ASF – zmiany stref

czwartek, 02 Lipiec 2020


W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Dalków, gmina Gaworzyce, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/773 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego oraz ustanawiająca obszar zagrożony.

Do obszaru zagrożonego (tzw. strefa niebieska) włączono obszar gmin Gaworzyce, Radwanice oraz część gminy Przemków położona na północ od drogi krajowej nr 12.

Do obszaru objętego ograniczeniami ( tzw. strefa czerwona) włączono obszar gminy Grębocice.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Chocianów  i Polkowice oraz część gminy Przemków położona na południe od drogi krajowej nr 12.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jednocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl i www.wroc.wiw.gov.pl

red. Mateusz Czarnecki