A A A

Obszary wiejskie

Zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

wtorek, 15 Grudzień 2020

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. […]

Czytaj dalej

Akcja prewencyjna ” Rola rolnika by upadku unikał”

wtorek, 15 Grudzień 2020

Pod hasłem „Rola rolnika by upadku unikał” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi akcję prewencyjną, której celem jest zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych. Ponad połowę wszystkich odnotowanych w KRUS wypadków stanowią upadki, do których najczęściej dochodzi w obrębie posesji rolnika. Najczęstszymi przyczynami upadków są : zły stan nawierzchni podwórzy tj. grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych zaśnieżenie, […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o uprawie maku i konopi włóknistych

wtorek, 01 Grudzień 2020

Ogłoszenie przygotowane na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z póz. zm.) celem zapoznania się mieszkańców  z warunkami uprawy maku i konopi włóknistych. Osoby chętne do uprawy maku lub konopi włóknistych proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Polkowicach Wydział Ochrony Środowiska i […]

Czytaj dalej

Konkurs dla rolników

wtorek, 01 Grudzień 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach w tym ponad połowa  z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są działania mające na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków. W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP […]

Czytaj dalej

Planowane nabory z PROW

wtorek, 01 Grudzień 2020

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych. O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja […]

Czytaj dalej

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

środa, 18 Listopad 2020

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” został wydłużony do 24 grudnia 2020 r. Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. […]

Czytaj dalej

Portal IRZplus – szybki i wygodny sposób na składnie zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń, bez wizyty w BP ARiMR

środa, 14 Październik 2020

Rolniku zgłoś zwierzęta przez internet ! https://irz.arimr.gov.pl Portal IRZplus umożliwia: Składanie dokumentów IRZ dotyczących: rejestracji siedziby stada, rejestracja zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestracja zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia złożenia dokumentu, zamówień numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz, zamówień drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz, zamówień duplikatów paszportów dla bydła. […]

Czytaj dalej

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

wtorek, 13 Październik 2020

26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu nr 4 na sprzedaż drewna z pomniejszona ceną jednostkową o 20 % wartości

wtorek, 13 Październik 2020

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach uproszczonego planu urządzenia lasu z terenów leśnych stanowiących własność  gminy Polkowice. Przetarg prowadzony jest z możliwością złożenia ofert na nabycie poszczególnych stosów i sortymentów wymienionych w tabelach poniżej. Oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice pok. […]

Czytaj dalej

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

czwartek, 08 Październik 2020

Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk […]

Czytaj dalej
1 2 3 6